آزمون تیزهوشان ورودی هشتم

آزمون تیزهوشان ورودی هشتم

دستور العمل برگزاری آزمون تیزهوشان ورودی هشتم مدارس تیزهوشان به ادارات کل آمورش و پرورش ابلاغ شد. آموزش و پرورش با ارسال دستورالعملی به مراکز خود جزئیات برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت پایه هشتم مدارس تیزهوشان را اعلام کرد. طریقه و مهلت ثبت نام آزمون ثبت نام این آزمون از...