چطور کلاس خصوصی رزرو کنم؟

برگزاری کلاس خصوصی

استاد مورد نظر با شما تماس گرفته و زمان و مکان دقیق کلاس را با توافق یکدیگر مشخص می‌نمایید.

در انتظار تماس کارشناس

منتظر تماس کارشناسان ما در جهت تایید نهایی دبیر و هماهنگی قطعی کلاس باشید و پس از تایید نهایی وجه را پرداخت نمایید.

تکمیل فرم درخواست

ابتدا فرم درخواست کلاس خود را منطبق با جزئیات مورد نظر خود تکمیل نمایید.