در انتظار تماس کارشناسان

پس از تکمیل فرم درخواست کلاس خصوصی منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

کارشناسان ما در مدت زمان کوتاهی با شما تماس خواهند گرفت و با توجه به شرایط درخواستی شما دبیر مناسبی را معرفی کرده همچنین حدود ساعت کلاس را نیز تعیین می‌نمایند.

پس از تایید اولیه شما می توانید جهت تایید نهایی کلاس مبلغ مورد نظر را واریز نموده و پس از آن جهت هماهنگی های تکمیلی به صورت مستقیم با استاد مربوطه صحبت نمایید.